Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Władze SEM

Zarząd SEM

Komisja Rewizyjna

Delegaci na Walne Zgromadzenia Delegatów na kadencję 2015-2019

Delegaci rezerwowi