Formalizmy tak czy nie?
Sielpia, 20–22 października 2017Ĺş

O konferencji

Konferencja "Formalizmy tak czy nie?" to już dziesiąte, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, spotkanie osób z różnych środowisk, które są zaangażowane w edukację matematyczną, popularyzację matematyki i pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Tym razem chcemy zastanowić się nad potrzebą i znaczeniem formalizmów w edukacji matematycznej.


W trakcie dwudniowego spotkania nie da się poruszyć wszystkich interesujących zagadnień i dlatego zachęcamy uczestników do przygotowania własnych opracowań dotyczących tematyki konferencji do umieszczenia jej stronie. Tradycyjnie wykładowcy na konferencjach SEM są zapraszani do wygłoszenia odczytu przez organizatorów. W czasie tegorocznej konferencji, na prośbę uczestników, postanowiliśmy umożliwić wystąpienie chętnym nauczycielom. Wszystkich chcących wygłosić odczyt (ok. 20 minut) w czasie konferencji prosimy o przysłanie krótkiego abstraktu do dnia 05.10.2017 roku na adres barosz at mini.pw.edu.pl. Z powodu ograniczeń czasowych Komitet Programowy zastrzega sobie możliwość niezakwalifikowania odczytu. O decyzji Komitetu zainteresowani zostaną poinformowani do dnia 10.10.2017r.


Informacje o poprzednich konferencjach Stowarzyszenia można znależć na stronie www.sem.edu.pl .


Aby zarejestrować się na konferencję kliknij tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie SEM.

© 2017 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń