Formalizmy tak czy nie?
Sielpia, 20–22 października 2017

Materiały z konferencji

© 2017 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń