Formalizmy tak czy nie?
Sielpia, 20–22 października 2017Ĺş

Organizatorzy

Instytucja organizująca: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Organizatorzy: Halina Małek, Barbara Roszkowska-Lech, Renata Jurasińska i Łukasz Gleń.

Komitet Programowy

© 2017 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń