Formalizmy tak czy nie?
Sielpia, 20–22 października 2017Ĺş

Program konferencji

Szczegółowy harmonogram konferencji wkrótce.

Wśród wykładowców między innymi

© 2017 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń