Multitest


Organizator: Centrum Edukacji Szkolnej (CES).

Cele: brak danych

Adresaci: Uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjów z klas I, II, III.

Liczba edycji: 16.

Rok pierwszej edycji: .

Rok ostatniej edycji: 2009.

Zasięg terytorialny: Krajowy.

Liczba uczestników najnowszej zakończonej edycji:

Forma organizacyjna: Konkurs jednoetapowy bezposredni.Czas trwania 60 minut.Rodzic ucznia deklarujacego udział w konkursie wpłaca na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokosci 6,80 zł.

Formuła zadań: Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru.

Nagrody i przywileje: Nagrody dla zwycięzców i uczestników są rozdawane na następujących zasadach (niezaleznie od ilości osób na danym miejscu). Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa; Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe; Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów; Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróznienia; Miejsca powyzej 16: Dyplomy uczestnictwa. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w konkursie bierze udział więcej niż 80.

Kontakt: