Konkurs matematyczny „Tęga głowa”


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 16 w Piotrkowie Tryb.

Cele:

  • Propagowanie matematyki,
  • motywacja do samodzielnej pracy twórczej,
  • sprawdzenie swoich wiadomości i umięjętności.

Adresaci: Uczniowie klas szkół podstawowych.

Liczba edycji: 9.

Rok pierwszej edycji: .

Rok ostatniej edycji: 2009.

Zasięg terytorialny: Regionalny (Piotrków Trybunalski).

Liczba uczestników najnowszej zakończonej edycji: .

Forma organizacyjna: Każda szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza 2 zadania. Spośród wszystkich zgłoszonych zadań Komisja Konkursowa ustala zestaw zadań konkursowych. Czas konkursu nie przekracza 90 minut.

Formuła zadań: Zadania otwarte.

Nagrody i przywileje: Dla zwyciezców organizatorzy konkursu przygotowują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Kontakt: