Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
nr konta: 45 1940 1076 3053 8591 0000 0000
tel.: 725 998 981

W sprawach technicznych dotyczących strony internetowej Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej kontaktuj się bezpośrednio z administratorem. Strony konferencji i olimpiad zarządzane są przez inne osoby.