Na płaszczyźnie i w przestrzeni
Ameliówka, 25–27 października 2013

Materiały z konferencji

© 2013 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń