Matematyka. Poszukuję-odkrywam
Sielpia, 4–6 listopada 2022

O konferencji

Czternasta konferencja Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej skierowana jest do osób z różnych środowisk zainteresowanych popularyzacją matematyki oraz rozwijaniem pasji i uzdolnień matematycznych uczniów. W trakcie spotkania zechcemy zastanowić się nad tym jak w procesie edukacji inspirować uczniów do samodzielnej pracy i poszukiwania rozwiązań. Powiemy, jak rozwijać u uczniów twórcze myślenie, jak zachęcać do eksperymentowania z matematyką i poszukiwania heurystyk pozwalających rozwiązywać trudne problemy.

Idee związanie z kształtowaniem postawy odkrywcy wśród uczniów są bliskie wszystkim pracującym z uczniami zdolnymi i przygotowującym uczniów do olimpiad, dlatego w trakcie konferencji chcielibyśmy rozpropagować wśród nauczycieli matematyki olimpiady matematyczne: dla szkół podstawowych i dla ponadpodstawowych.

Chcielibyśmy szczególnie serdecznie zaprosić nauczycieli szkół podstawowych, planujemy kilka wykładów im właśnie dedykowanych, bo w procesie edukacji matematycznej rozwijanie i kształtowanie twórczego myślenia oraz rozwijanie pasji matematycznych powinno następować jak najwcześniej.

I jak co roku zapraszamy do czynnego udziału w konferencji i dzielenia się z nami i innymi uczestnikami własnymi pomysłami i doświadczeniami.


Informacje o poprzednich konferencjach Stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.sem.edu.pl .


Aby zarejestrować się na konferencję kliknij tutaj. Rejestracja otwarta jest do 24 października. Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie SEM.

© 2022 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń