Na płaszczyźnie i w przestrzeni
Ameliówka, 25–27 października 2013

Konferencja "Na płaszczyźnie i w przestrzeni"

Konferencja, jak co roku będzie okazją do spotkania osób z różnych środowisk zaangażowanych w popularyzację matematyki i pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie. W tym roku, odpowiadając na zgłaszane w czasie poprzednich spotkań oraz powadzonych przez nas Seminariów Olimpijskich życzenia, chcielibyśmy tematem konferencji uczynić geometrię i pokazać ciekawą oraz fascynującą matematykę "Na płaszczyźnie i w przestrzeni". Mamy nadzieję, że konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem geometrii, szczególnie ucznia uzdolnionego matematycznie.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w konferencji. W czasie dwudniowego spotkania nie uda się poruszyć wszystkich interesujących zagadnień związanych z tematem konferencji i dlatego zachęcamy do przygotowania własnych opracowań. Na tej stronie chętnie opublikujemy Państwa przemyślenia i uwagi związane z tematem konferencji.

© 2013 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń