Kalejdoskop matematyczny
Żerków, 22–24 października 2021

Organizatorzy

Instytucja organizująca: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Organizatorzy: Halina Małek, Barbara Roszkowska-Lech, Renata Jurasińska i Łukasz Gleń.

Komitet Programowy

© 2021 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń