Odkrywanie Matematyki
Sielpia, 20–22 października 2023

Organizatorzy

Instytucja organizująca: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Organizatorzy: Halina Małek, Barbara Roszkowska-Lech, Renata Jurasińska i Łukasz Gleń.

Komitet Programowy

© 2023 Wydział MiNI PW; opracowanie: Łukasz Gleń